Home Weather linked print
Your Ad Here

Ukas sykkelpost

 title=

Nå har vi kommet til avslutning av Ukas Sykkelpost 2017, årets siste post er: Småbroene som er et gammelt navn på Møllebakken!

Alle postene står ute til etter 15. oktober, først da er det mulig med premieutdeling og endelig statistikk for årets sesong

Ukas Sykkelpost er et samarbeid mellom Kongsberg Orienteringslag, Sykkelbyen Kongsberg og Kongsberg og Omegns Turistforening. Hver fredag  fra 21. april og utover sommeren blir det satt ut en orienteringspost som kan nås pr. sykkel. Plassering og beskrivelse av posten blir kunngjort i Laagendalsposten hver fredag, samt at den legges ut her. 

Småbroene – Møllebakken

Bikjen 

Trollveien, Moane

Hillestad

Lurdalsveien 

Majorplassen 

Kongsberg Stasjon 

Jondalen, Vesleåsen

Gleda stasjon

Øyenlågen

Saggrenda Smeltehytte

Krona Naturreservat

Naufgården

Gamle Fiskum Kirke

Vollåsen, Meheia

Masovngata 

Haus Oldenburg gruve 

Orm skole 

Nyhus, Grosvoldveien 

Eilertsløkka på Gamlegrendåsen 

Gunbøhaugen på Raje

Bringsrudåsen 

Lurdalen skole

Hakavikveien – Eikern

Skriverplassen

Jonsekollen

Hannibalbakken 

Svenekollen

Møllergata skole

Spiten, Bevergrenda

Laugerud, Voldenveien

Birger Ruudsvei 

Solmoveien