Home Weather linked print
Your Ad Here

Tro og livssyn

 title=

Kongsberg samfunnet er et flerkulturelt samfunn med mennesker fra mange ulike verdenshjørner.  Vi mennesker har forskjellig syn på livet og dermed ulik tro.  For å møte alles behov finnes det mange ulike arenaer og samfunn der de fleste kan finne sin plass.

Den Norske kirke  

Kongsberg kirke
Pinsemenighet Betania
Kongsberg bibelsenter (Facebookside)
Metodistkirken i Norge Kongsberg
Metodistkirken i Norge Hvittingfoss
Jehovas vitner Kongsberg
Den Evangeliske Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Norkirken Kongsberg
Kongsberg misjonsmenighet
Sandsvær baptistmenighet
Kongsberg Islamsk kultursenter
Humanetisk Forbund Kongsberg og Numedal.
Adventistkirken i Kongsberg