Home Weather linked print
Your Ad Here

Lekeplasser, barnehager og skoler

 title=


Det finnes lekeplasser mange steder i Kongsberg. Det er alt fra sentralt i bykjernen som Magasinparken ved Lågen, til små  lokale lekeplasser i bomiljøene rundt om.

Det finnes lekeplass i Magasinparken med flere lekeapparater og sittegrupper. Et yndet sted å ta turen til innimellom byturen med cafebesøk og shopping.

Andre møtesteder kan være  uteområdene i barnehagene som kan benyttes på kveldstid og i helgene.

Barnas Hus
Barnas Hus Kongsberg er et møtested for barn i aldersgruppen 0 – 6 år, sammen med foreldre/dagmamma/besteforeldre eller andre som har ansvar for barn på dagtid
Les mer

 


Barnehager

Kongsberg har full barnehagedekning med 32 barnehager, 8 kommunale barnehager og 24 private. Det er et bredt tilbud av barnehager som spenner fra friluftsbarnehager, internasjonal barnehage, Montesorri barnehage, familiebarnehage, foreldredrevet barnehage til tradisjonelle barnehager. Her bør det være en god mulighet for at du finner et godt pedagogisk tilbud som passer for dine barn.

Oversikt over barnehagene i Kongsberg kommune.

 


Grunnskole
Når elevene i Kongsberg går ut av 10. klasse er de bedre enn gjennomsnittet i Norge!  Ikke bare i ett fag, men i mange!  Ved eksamen for 10.klasse i 2011 var elevene bedre i Norsk, Samfunnsfag, Religion, og sist men ikke minst Naturfag.

Mange mener at for å få gode resultater så må man ha det bra.  Det kan stemme for resultatene fra trivselsundersøkelsen som ble gjennomført i januar/ februar i 2012 viser at elevene i 10. klasse  på følgende områder scorer høyere enn landsgjennomsnittet.

Kongsberg har 13 skoler. I byen er det tre ungdomsskoler, i Hvittingfoss er det en kombinert barne- og ungdomsskole. Kongsberg by har seks barneskoler og i tillegg er det tre grendeskoler. Kongsberg International School åpnet i august 2003. Der får du tilbud om internasjonal utdanning basert på International Baccalaureate Programme med engelsk som undervisningsspråk.

Oversikt over de kommunale grunnskolene.

Kongsberg International School