Home Weather linked print
Your Ad Here

OPUS karriere og opplæringssenter

 title=

Karriereveiledning for alle!

OPUS tilbyr karriereveiledning til voksne som er usikre på veien videre.   Karriereveiledning er en læringsprosess som hjelper deg til å bli kjent med deg selv, dine styrker og dine muligheter. Karriereveiledning har fokus på hele mennesket og legger vekt på følgende:

  • Yrkes- og fritidsinteresser
  • Utdanning og arbeidserfaring
  • Personlige  egenskaper
  • Kultur – verdier
  • Realkompetanse
  • Familie- og arbeidssituasjon
  • Muligheter og arbeidshindringer

Følg oss på facebook:  OPUS Karriere Kongsberg

Voksenopplæring på videregående skoles nivå

OPUS organiserer voksenopplæring og realkompetansevurdering på videregående skoles nivå etter søknad. Vi har etablerte grupper i Helse og oppvekstfag, Generell studiekompetanse, Service og samferdsel og Elektrofag. Vi skal også kunne finne individuelle løsninger innenfor andre fag for voksne med rett.

Du har voksenrett når du har fylt 25 år, har fullført grunnskole, men ikke fullført videregående skole tidligere.  Søkere uten rett vil kunne få plass i etablerte  grupper dersom det er plass.

Kontakt: OPUS Kongsberg, opus.kongsberg@bfk.no, tlf 32 86 76 00

Du finner ytterligere opplysninger her: http://www.bfk.no/opuskongsberg