Home Weather linked print
Your Ad Here

Barne- og ungdomsskoler

 title=

Når elevene i Kongsberg går ut av 10. klasse er de bedre enn gjennomsnittet i Norge!  Ikke bare i ett fag, men i mange!  Ved eksamen for 10.klasse i 2011 var elevene bedre i Norsk, Samfunnsfag, Religion, og sist men ikke minst Naturfag.

Mange mener at for å få gode resultater så må man ha det bra.  Det kan stemme for resultatene fra trivselsundersøkelsen som ble gjennomført i januar/ februar i 2012 viser at elevene i 10. klasse  på følgende områder scorer høyere enn landsgjennomsnittet.

– Trivsel med lærerne
– Mestring
– Motivasjon
– Faglig veiledning
– Karriereveiledning
– Medbestemmelse

Så når trivselen er på topp kommer resultatene i de andre fagene på løpende bånd!


Her finner du oversikt over de kommunale grunnskolene.

Trenger du informasjon om Skolefritidsordningen? Les mer

I tillegg har Kongsberg en internasjonal barne- og ungdomsskole.

Skoleruta – oversikt over ferie og planleggingsdager.