Fagskolen Tinius Olsen

Spesialtilpassede studieløp for deg som vil tilpasse deg fremtidens arbeidsmarked, i tett samarbeid med næringslivet.

Kombinere teori og praksis

Fagskolen Tinius Olsen er kjent for å være et attraktivt lærested med moderne utstyr, dyktige lærere og et godt studentmiljø. Fagskoleutdanningen gir en solid plattform som er ettertraktet i næringslivet og fagskolen gir spesiell studiekompetanse for videre studier til bachelor i ingeniørfag. Det spesielle med teknisk fagskole er at du kan kombinere ny teori og spennende praksis med erfaring. Teknisk fagskole gir en selvstendig avsluttet utdanning hvor det er fokus på prosjektstyrt opplæring knyttet opp mot næringslivet. Fagskolen er lokalisert i Krona og har ett tett samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge som også holder til samme sted.