Statskog og Semcon blir partnere

4 nye partnere i 2020

Statskog

Statskog ønsker å være en synlig aktør i Kongsberg og således var det naturlig å gå inn som partner i Vekst i Kongsberg.  De ønsker også gjennom sitt samfunnsansvar å være en aktiv part i arbeidet med Gruveåsen som opplevelsesområde. Ellers jobber Statskog med flere saker rundt arealdisponering av viktige områder for vekst og utvikling av Kongsberg.

Semcon Norge

Semcon Norge ønsker å være partner i Vekst i Kongsberg fordi de trenger å rekruttere de beste hodene og det er sterk konkurranse om disse.  Samtidig er det også viktig at de som ansettes bosetter seg i Kongsberg og ønsker å bli fordi byen er et attraktivt sted å bli værende i. For å utvikle byen som teknologihovedstad er vi avhengige av nettverk og møteplasser; det å dele kunnskap og kompetanse på tvers av bransjer og industrier er essensielt.

Semcon er et internasjonalt teknologiselskap som kombinerer digitale løsninger med fysiske produkter. Med våre tverrfaglige team tilfører vi nye perspektiver og finner opp ny teknologi som skaper bærekraftige og konkurransedyktige løsninger for våre kunder. Semcon Norge har kontor i Kongsberg med ca. 80 ansatte. Evnen til å jobbe sømløst på tvers av fagområdene mekanikk, elektronikk, kybernetikk og software er en av våre suksessfaktorer for å finne frem til nye, innovative løsninger. Vårt eget laboratorium gir oss muligheten til å raskt lage prototyper, teste og verifisere produkter.