Søknadsfrist til høyere utdanning er 15. april

Skal du søke plass på universitet eller fagskolen er siste frist 15. april. 

I Norges eldste industriby samles unge mennesker fra hele landet for å ta fatt på en studietilværelse omgitt av vill natur og høyteknologiske bedrifter.

På USN’s Campus Kongsberg kan du velge mellom en rekke studietilbud både på heltid og som videreutdanning. Ingeniørutdanning, optometri, økonomi og administrasjon en noen av retningene Campus Kongsberg kan by på.

Fagskolen Tinius Olsen

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Fagskolen Tinius Olsen er kjent for å være et attraktivt lærested med moderne utstyr, dyktige lærere og et godt studentmiljø. Ny lov om fagskoler i Norge gir fagskoleutdanning et nytt løft og den tekniske fagskolen på Kongsberg er kanskje den fagskolen som i størst grad legger opp til prosjektstyrt opplæring, en arbeidsform de fleste møter etter endt utdanning.