NSW Arkitektur/RIFT

Nok energi til batterifabrikk

Hvordan skal en batterifabrikk få tilgang på nok energi?

Tilgang på nok vannkraft

Det er mye energi som skal til i en batterifabrikk. Kongsberg har mye vannkraft tilgjengelig, og det er derfor uaktuelt å bygge vindpark som en del av kraftforsyningen til en batterifabrikk.

I første omgang trengs det 100 MW. Så store energimengder må hentes ut fra Statnett sitt overføringsanlegg. Statnett sin trafostasjon på Flesaker i Fiskum er knutepunkt for dette. For å få tilgang på 100 MW må det henges på en ny 132 kV kabel på eksisterende master fra Flesaker. Dette må konsesjonsbehandles, men vil kunne behandles, bygges og settes i drift til fabrikken skal i produksjon i 2025. Statnett skal utvide kapasiteten på Flesaker og har vedtatt å bygge ny trafo ferdig til 2026.

På selve fabrikkbygget vil det kunne bygges solceller som både kan gi energi og være solskjerming. Dette kan være et lite supplement til energibehovet. Hvis batterifabrikken senere skulle utvides til 300 MW vil det også være kapasitet for dette uttaket fra Flesaker.

En slik fabrikk skal i utgangspunktet ha nullutslipp fra produksjonen, og det blir ikke bygget en fabrikk i Kongsberg uten at det er gjort grundig konsekvensutredning. Målet er å etablere verdens mest bærekraftige fabrikk og produksjonsmiljø!

Kongsberg har gjentatte ganger vist evne og vilje til å gripe muligheter, og til å samarbeide og omstille oss. Nå har vi muligheten til å gjøre det igjen!

Vi vet det er mulig. Å vinne alene er ensomt. Å vinne samme er endeløst!