Tilbake

Arrangement

Verdens synsdag 2019

Institutt for optometri og synsvitenskap, USN
hilde.e.wedde@usn.no
31009705
 
Lokasjon: Kongsberg
Lokasjon: Kongsberg bibliotek
Kategori: Andre aktiviteter
Pris: Gratis

Beskrivelse:
Torsdag 10. oktober er det Verdens synsdag, og på Krona vil det bli 3 flotte foredrag om syn og øyehelse på biblioteket.
Foredragene er om aktuelle temaer ment for befolkningen slik at alle er hjertelig velkomne.KL. 16.30: Synsproblemer etter hjerneslag v/førsteamanuensis Helle Kristine Falkenberg
Det kan være vanskelig å skjønne at man har fått synsproblemer etter slag, noe som gjør at mange går rundt med synsproblemer uten å vite det. Hvordan kan synsproblemer etter slag arte seg, og hvilke konsekvenser har det for slagpasienten?

Kl. 17.00 Diabetes, syn og øyehelse v/førstemamanuensis Tove Lise Morisbakk
Diabetes kan påvirke øyehelsen på flere måter, og synshemming forekommer hyppigere hos personer som har diabetes sammenlignet med befolkningen generelt. Variabelt og sløret syn kan oppleves som følge av forbigående endringer i brillestyrke, og redusert syn kan oppstå på grunn av endringer på netthinnen og/eller grå stær.

KL. 17.30 Barn og syn v/førsteamanuensis Gro Horgen Vikesdal
Mange barn får en vanskeligere skolehverdag fordi de ser dårlig uten å vite det selv. Uklart syn kan resultere i at barnet får problemer med å sitte stille og konsentrere seg, problemer med lesing og lekser, og blir raskere sliten og trøtt. Ved å spre kunnskap om syn blant foreldre, lærere og helsepersonell, kan vi lettere oppdage og hjelpe barn med synsproblemer.
https://www.facebook.com/events/1201979309998624/