Stollvandring i sølvgruvene

Opplev sølvgruvene til fots. Bli med på en spennende vandring 800 meter inn i stollen.

Stollvandring

I juli kan du være med på daglige stollvandringer inn de første 800 meterne av stollen som strekker seg nesten 6 kilometer inn i fjellet. Med lyktene på hjelmen kan vi skimte et smalt jernbanespor som forsvinner inn i gruva. Vi slukker lyktene og blir omgitt av et totalt mørke. Når vi er omsluttet av den svarte gruva merker vi plutselig den konstante luftstrømmen som kommer i fra gruvas dyp, og vi hører det sildre i vann under oss. Blir du med?

Byggingen av Christian den 7. stoll som ble anlagt i 1782 var det største enkeltprosjektet til Sølvverket. Målet med byggingen var først og fremst å drenere gruvene for vann, bedre sirkulasjonen av luft, gjøre transporten mer effektivt, men også å kanskje finne nye sølvforekomster?

Omvisingene holdes klokka 11.00, 12.00 og 13.00 hver dag i juli. Varighet på turen er ca. 45 minutter, og temperaturen er på ca. 6 grader. Derfor anbefaler vi varmt tøy og gode sko. Alle får utdelt hjelmer før omvisningen med tilhørende lykt. Gruvegangen vi går i er bred, man kan gå normalt uten å bøye seg, og det går fint å ta med barn på stollvandringen. Nedre aldersgrense er 3 år. Publikum må være i stand til å bevege seg til fots.

Begrenset antall plasser. Alle billetter må forhåndsbookes på våre nettsider,