Home Weather linked print
Your Ad Here

Sommer i Kongsberg

 title=

Turistinformasjonen/ turistkontoret veileder daglig folk som ønsker å se hva Kongsberg kan by på. Det er mye å velge i, men de fleste har gjort seg noen tanker om hva de kommer for å oppleve.

Sølvgruvene

Sølvgruvene er den mest ettertaktede severdighetene med sine togturer inn i gruvene med guide som forteller om historien bak både sølvfunnene og gruvedriften. Mange velger å besøke Sakkerhusene etter turen i Sølvgruvene for å ta seg en liten matbit og nyte de fredlige omgivelsene.

Bergverksmuseet

Deretter går ofte turen tilbake til sentrum for et besøk på Bergverksmuseet for å høre enda mer om gruvehistorien. 
Her opplever du historien om Sølvverket innen alle områder: industrielt, økonomisk og sosialt. Museet har en utrolig omfattende samling av redskaper og effekter fra den gamle gruvedriften, og ikke minst verdens største og flotteste samling av trådsølv og stuffer. De finnes en egen liten gruve for barna som er spesielt tilrettelagt for de. 

Kongsberg Skimuseum
Museet har en omfattende samling av ca. 5.000 forskjellige premier og utstyr fra kjente lokale vintersportsutøvere som bl.a. Ruud-brødrene. Utstillingen omfatter 7 olympiske medaljer, 3 gull og 4 sølv. Den siste er sølvmedaljen til Stine Brun Kjeldaas fra 1998.

Den Kongelige Mynts Museum
Utstillingen gir et godt innblikk i tidligere tiders myntproduksjon, og omfatter de fleste mynter fra Christian den 4´s sølvdalere og fram til våre dagers nikkelmynter.

Kongsberg Våpenfabrikks Museum
Et  spennende museum som åpnet sommeren 2000. Museet har som formål å formidle hovedtyngden av byens industrihistorie fra 1814 og fram til i dag. Det arbeies med å oppdatere denne utstillingen til Kongsberg Industriens 200 års jubileum neste år.

Norske mineraler og Bergverk
Viser malmer, industrimineraler og andre råstoffer fra den norske berggrunnen som er blitt utnyttet fra eldre tider og frem til i dag. Utstillingen gir også en oversikt over gruver og produkter fra denne driften.

 

Lågdalsmuseet

Mange barnefamilier stter pris på Lågdalsmuseet som ligger midt i byen med dyr og omgivelser som oppfordrer til hyggelige dager i friluft.  Hver dag kl 13:00 er det fritt frem  for å være med når dyra mates. Det er ikke bare turister og tilreisende som da finner veien til Lågdalsmuseet men mange av Kongsbergs innbyggere som stikker innom for å se hvordan dyra har det.På Lågdalsmuseet er  Friluftsmuseet som består av 32 antikvariske bygninger, blant annet flere Numedalstun med rosemalte stuer og ei Kongsberggate med krambu, bergmannsstue og skolestue. Ærverdige gamle Glitre gård, som var hjemmet til flere av byens bergembetsmenn, ligger også her. På Lågdalsmuseets gamle løkkeområde ligger også landets siste bevarte tårnlåve, og om sommeren beiter det tradisjonelle norske husdyrraser her. Museets samlingsbygningen inneholder en rekke gamle verksteder og butikker, en innholdsrik folkekunst-samling, distriktets hjemmefrontmuseum, og norsk optikkmuseum.

Labromuseene

Labromuseene består av Vassdragsmuseet Labro, Numedalslågens Fløtningsmuseum og Norsk Vegmuseum avd. Buskerud. Vassdragsmuseet i den gamle kraftverksbygningen er et spesialmuseum hvor nærings- og kulturhistorien langs
Numedalsvassdraget er hovedtema. Her vises også en utstilling hvor elekstrisitets-produksjon er tema.

Fløtningsmuseet i Damhuset presenterer skogen og tømmerets betydning i Numedalsvassdraget. Autentiske innretninger og et rikholdig fotomateriale viser skogdriften og tømmerfløtning. Vegmuseet i Langbrakka presenterer veghistorien i Buskerud, Nordmanns-slepene, de gamle kongevegene, brobygging og vegarbeid. Biltilsynet har egen utstilling. I og ved den gamle veg-stasjonen fra Flesberg vises et verksted, ei smie og forskjellige type maskiner fra Buskerud Vegvesen.

Les mer om museene her