Home Weather linked print
Your Ad Here

Teknologi

 title=

Det som kjennetegner Teknologibyen Kongsberg er en mangfoldig høyteknologiindustri som leverer avanserte produkter av høy kvalitet for verdensmarkedet. Klyngen av teknologibedrifter på Kongsberg har skapt ny industri og verdiskaping utelukkende ved bruk av hjernekraft, kompetanse og samarbeidsløsninger

Teknologibedriftene på Kongsberg opererer globalt og all vesentlig omsetning og konkurranse er internasjonal. Bedriftene gjennomfører markedsdrevet innovasjon gjennom langvarig og tett kontakt med avanserte kunder. 70 prosent av de ansatte i Kongsbergindustrien har universitets- eller høyskoleutdannelse.


Argos Solutions AS

Argos Solutions AS


Data Respons Norge AS

Data Respons Norge AS


Det Norske Myntverket

Det Norske Myntverket


Dresser-Rand AS

Dresser-Rand AS


Esko-Graphics Kongsberg AS

Esko-Graphics Kongsberg AS


FMC Technologies AS

TechnipFMC

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
HS News Systems

HS News Systems


Kongsberg Automotive ASA

Kongsberg Automotive ASA


Semcon Devotek AS

Semcon Devotek as


Kongsberg Esco AS

Kongsberg Esco AS


Kongsberg Gruppen ASA

Kongsberg Gruppen ASA


Kongsberg Mikroelektronikk AS

Kongsberg Mikroelektronikk AS


Kongsberg Safety Systems AS

Kongsberg Safety Systems AS


Semcon Norway as

semcon.com

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KIWA  Teknologisk Institutt

Kiwa Teknologisk Institutt


GKN Aerospace  (tidl. VOLVO Aero Norge)

GKN Aerospace