Home Weather linked print
Your Ad Here

Prosjekt Kongsbergskolen

 title=

Kongsberg er Norges fremste teknologiby.  Industrien vår er et hjernekraftverk i verdensklasse, og grunnmuren i vår utvikling.  Derfor skal vi også ha en skole i toppklasse!

I tett samarbeid mellom næringsliv og utdanning skal vi gjennom prosjekt Kongsbergskolen skape et unikt skoletilbud med spesiell fokus på realfag og teknologi.

Prosjekt Kongsbergskolen er et samarbeid mellom Buskerud Fylkeskommune, Kongsberg kommune, Høgskolen i Sør Øst Norge, Industribedrfitene i Kongsberg og  Kongsberg Næringsforum.

Hvert år arrangeres det mange ulike aktiviteter, noen av de kan lese om på Teknologidagene.no

Du kan lese mer på Facebooksidene til Kongsbergskolen.