Home Weather linked print
Your Ad Here

Konkurranseutlysning PopUp Kongsberg

 title=

Vi utlyser konkurranse om å delta i Pop-up Kongsberg i perioden 23.april – 24. juni 2018

Kongsberg kommune, Kongsberg Næringsforum, Høyskolen i Sørøst-Norge og Etablererkontoret har gått sammen om å arrangere pop-up i Kongsberg 16. april til 24. juni i år. Prosjektet er gjort mulig ved økonomisk støtte fra Buskerud Fylkeskommune og Oslofjordfondet.

Vi trenger DEG:

 • Du har en idé til en butikk eller kommersiell virksomhet, og vil prøve det ut i en kort periode for å se om du får kunder.
 • Du/dere driver en virksomhet, men vil prøve ut et nytt konsept, produkt eller marked.
 • Du har et ønske om å starte butikk eller annen publikumsrettet, kommersiell virksomhet, og vil prøve ut ferdighetene dine.

Deltakerne får tilgang til lokalene i 1-2 uker. Frist for søknad er innen utgangen av 1. mars. Deltakere som blir plukket ut, blir orientert 8. mars.

Søknad sendes som pdf-vedlegg på e-post til jho@usn.no

Lokalene for Pop-up Kongsberg er Storgata 24. Se bilde og plantegning. Lokalene er ikke tilrettelagt for matproduksjon, hoveddelen av konseptet må derfor i hovedsak bestå av forretningsdrift (produkter/tjenester) men det vil være mulighet for begrenset servering av ferdig mat og drikke med enkel tilberedning. 

Søknadene blir vurdert på følgende kriterier:

 • Start-up, nytt konsept eller nytt marked
 • Konseptets muligheter for å oppnå oppmerksomhet i markedet.
 • Realistisk plan for gjennomføring og markedsføring.
 • Helhetlig vurdering av programmet for Pop-up Kongsberg.

I søknaden ber vi om følgende:

 • Konseptbeskrivelse:
  • Beskrivelse av virksomhet og produkter/tjenester
  • Plan og skisse for utforming av lokaler, basert på planskisse for lokalene.
  • Hvorvidt dere foretrekker 1 eller 2 uker, og evt foretrukne tidsperioder.
 • Plan for gjennomføring
  • Plan for gjennomføring av pop-up, inkl. bemanning, åpningstider, håndtering av materiellbehov, finansiering, m.v.
  • Plan for markedsføring

Forutsetninger og hva som tilbys og kreves:

 • Vi tilbyr ikke veiledning, men vi bistår med å finne fram til folk som kan veilede.
 • Lokalene er tomme, og det er opp til dere å fylle dem. Vi verken leier ut eller låner ut utstyr, men hjelper med å finne fram til mulige kilder.
 • Vi markedsfører PopUp-en, men ikke den enkelte deltaker.
 • Deltakere må betale et administrativt gebyr på 500 kr.
 • Vi dekker ikke forsikring av eget inventar eller lager.
 • Dere må akseptere kartlegging, som inkluderer måling av omsetning, popularitet, kundetrafikk samt å stille til forskningsintervjuer.

Juryen vil kåre en vinner, som får anledning til å drive en ekstra uke i lokalene under Jazzfestivalen samt en pengepremie på 5000 kr.

Juryen består av Jan Velvin, Wivi-Ann Bamrud og Ingar Vaskinn. Vinner vil bli kåret ut fra helhetlig vurdering av konseptets bærekraft og muligheter i markedet. Dette blir vurdert i lys av målbare resultater som omsetning, popularitet og kundetrafikk, og faglig vurdering av konseptet som helhet.