Jubelåret 2014

 title=

– Jubileumskomiteens mål for 2014 er å sette Teknologibyen Kongsberg på kartet lokalt og  nasjonalt. Vi skal skape entusiasme og stolthet i byens befolkning, og samle Kongsbergsamfunnet om felles retning frem mot Kongsbergs 400 års jubileum i 2024, sier ordfører Vidar Lande, leder av  jubileumskomiteen.

2014 blir det rene jubelåret for Kongsberg. Det er ikke bare Grunnloven og Kongsberg Gruppen som jubilerer.  Lågdalsmuseet fyller 90 år mens Jazzfestivalen, Grand Hotel, og Dresser Rand fyller 50-år. FMC Technologies fyller 40 år. Og flere jubilanter dukker stadig opp. – Alle jubileene gir oss en unik mulighet til å forene ”alle gode krefter”, og bruke felles historie til å sette fokus på fremtiden og utviklingen av Kongsbergsamfunnet, sier Lande. 

Her ser du lista over de vi vet skal jubilere i 2014.

Det er laget en egen ubileumskalender for alle de offisielle aktivitene og arrangementene i forbindelse med grunnlovsjubileet.  Den kan du se her.

 

Felles feiring for hele Kongsbergindustrien

Den desidert største jubilanten er Kongsbergindustrien.

– Kongsberg Gruppen ønsker å gjøre jubileet til en felles feiring av Kongsbergindustrien. Bakgrunnen for dette er felles opphav i Kongsberg Våpenfabrikk, sier Johnny Løcka, konserndirektør i Kongsberg Gruppen og nestleder i jubileumskomiteen.  Sammen med de andre store industribedriftene ønsker Kongsberg Gruppen å bruke jubileumsåret til å skape varige verdier for fremtiden.  – Vi ønsker å forsterke allerede eksisterende arrangement og sørge for en bærekraftig utvikling frem mot 2024, sier Johnny Løcka.

Les mer om Kongsberg industriens feiring her

Vil vise det store mangfoldet

Men det er ikke bare de jubilerende bedrifter og organisasjoner styringsgruppen ønsker å nå. Målet er at alt fra byens idretts- og kulturliv,  til studentene og handelsstanden bidrar til å skape engasjement og begeistring  i jubileumsåret.

– I løpet av de nærmeste ukene vil vi ha møter med aktørene bak de store arrangementene i Kongsberg som Jazzfestivalen, Glogerfestspillene, Snowstock, Kongsberg Krim og Energimølla. I dialog med disse aktørene ønsker vi å inkluderer flere lokale aktører slik at vi får vist fram det store mangfoldet i Kongsbergkulturen, sier kommunalsjef for kultur og velferd i Kongsberg kommune, Heidi Hesselberg Løken.

I tillegg vil styringsgruppen invitere flere aktører til møter for å diskutere hvordan de kan bidra til å sette jubileumsåret på agendaen.

Jubileet skal synliggjøre arrangementene

En viktig oppgave for styringsgruppen, er å bidra til at allerede små og store eksisterende arrangement blir mer synlig i jubileumsåret.  – Det skjer så mye bra i Kongsberg som vi må nå ut til flere med.  I jubileumsåret er det å synliggjør alt det som skjer i Teknologibyen Kongsberg en av våre viktigste oppgaver, sier Wivi-Ann Bamrud, markedssjef i KNF.   Bamrud sier styringsgruppen også vil bidra til at jubileumsåret blir synlig for alle som bor, jobber, studerer og besøker Kongsberg.  – Jubileumsåret skal prege byen. Vi ønsker å utarbeide felles profileringsmateriell som i tillegg til å profilere arrangementet, synliggjør Teknologibyen Kongsberg, sier Wivi-Ann Bamrud, markedssjef i KNF.

Komiteen er fortsatt i planleggingsfasen, men i planene ligger det både en egen digital jubileumskalender med profilering av alle jubileumsarrangementene på kongsberg.no og i sosiale medier, samt en profilpakke til utlån til alle jubileumsarrangører.  Les mer om den visuelle profilen til Teknologibyen Kongsberg her

Har du noe å bidra med ?  Et arrangement eller et jubileum samtidig?

Alle som har ønsker om, eller planlegger et arrangement eller feiring i jubileumsåret bør benytte anledningen til å legge inn arrangementet i Aktiviteteskalenderen her på Kongsberg.no.

Dette for å synliggjøre det som faktisk skjer, men også for å få en oversikt over hva vi som jubileumskomite kan ta litt ekstra tak i og skrive om på nettportalen.

Er det noe du lurer på så kan du eventuelt ta kontakt her