Home Weather linked print
Your Ad Here

Program 17. mai 2018

 title=

Program for 17.mai Kongsberg 2018

06.55: Klokkeringing fra Kongsberg kirke

07.00: Salutt – avmarsj fra Borggården ved Rådhuset
Bekransning ved minnesmerket over de som deltok i frihetskampen v/Sein W. Aasland
Bekransning ved Veteranmonumentet v/Henning Martiniussen
Bekransning ved Steenstrups byste v/Kjerstin Kleyne Braaten
Bekransning ved minnesmerket over Chr. IV v/Tuva T. Bakken
Bekransning ved Tinius Olsens byste v/Eva Tovsrud Knutsen

07.30: Defilering i bydelene

08.00: Flaggheising ved skolene

09.20: Skolene oppmarsjerer til Kirketorget

10.00: Klokkeslag fra Kongsberg kirke
Hilsen v/ordfører Kari Anne Sand
Nasjonalsangen synges, første og siste vers
Dagens tale –fra Tislegård ungdomsskole, Frida Aakre og Katrina Løver Andersen
Kongesangen synges

10.20: Salutt og barnetoget marsjerer fra Kirketorget

RUTE:
Kirketorget – Stukenbrocks gt. – Klokkerbakken – Nybrua – Tinius Olsensgt. -Dyrmyrgt. – Kongens gt. – Hermann Foss – Storgt. – 17.mai gt. – Chr. Augustsgt. (forbi Grand hotell) – Nybrua – Klokkerbakken – Myntgt – Apotekergt – Kirkegt – Kirketorget
Kongsberg-sangen – Gud signe vårt dyre fedreland

11.00: Efteløt: Fremmøte ved Sommerstad.Togavgang kl 11.15. Tale for dagen 11.45. Gudstjeneste kl 1200. Deretter tradisjonelt arrangement på skolen

11.00: 17.mai kafe i Norkirken, Myntgt.19. Avsluttes kl. 13.00

11.15: Tradisjonell gudstjeneste i Kongsberg kirke v/ Christen Christensen

11.30: Gudstjeneste i Jondalen kirke. Tog til skolen ca. kl. 12.30. Tradisjonelt arrangement.

12.15: Tog fra Svein Aamodt, Bevergrenda. Kongsberg Byorkester spiller. Tradisjonelt arrangement på Beverlokalet.

12.30/ 13.00: Tradisjonelt program ved skolene – sjekk med den enkelte skole for starttidspunkt

12.15: Tog fra Labro til Kongsgårdmoen skole. Kongsgårdmoen skolekorps spiller

13:00: Åpent program for det internasjonale miljøet i Kongsberg v/Bekkedokk 3

14:00: Lokalt 17. mai arrangement ved Berg skole.

15.00: Byorkesteret holder konsert utenfor Grand hotell

16.00: Russen går i tog fra Kirketorget til Nymoens torg

17.00: Russetale ved Tinius Olsen byste

17.00: Lågdalsmuseet har åpent fra kl. 17.00 – kl. 20.00

18.00: Lågdalsmuseet: Underholdning i storsalen v/Kongsberg Spel- og Dansarlag

17. mai-komiteen i Kongsberg 2018
www.kongsberg.kommune.no