Home Weather linked print
Your Ad Here

Fritid

 title=

Fritid er tiden du har fri til å gjøre noe du har lyst til.  I Kongsberg kan du ha mange lyster og ønsker.  Se en god film på Kinoen. Sitte i Fosseparken og mate endene. Fritt valg!

Kino

Byens kino ligger på Krona, på Vestsiden av byen. Tre nye, flotte kinosaler; Oksen, Helga og Jacob.

Her ser du hvilke filmer som går akkurat nå


 Bibliotek
Vi har  mange bibliotek i Kongsberg. På universitetet i (USN), på Kongsberg videregående skole, på de ulike barne og ungdomskolene og et stort folkebibliotek midt i byen med en filial i Hvittingfoss.

Som seg hør og bør for en teknologiby som oss, deltar biblioteket i et ebok prosjekt. Biblioteket samarbeider med historielaget for å gjøre lokalhistorien tilgjengelig.  Musikkprofilen ivaretas via lavterskeltilbud og utstyr tilgjengelig for barn og unge, samt gratis utlån av instrumenter. Teknologiprofilen ivaretas via integrert Kongsberg Vitensenter på hovedbiblioteket.  Biblioteket samarbeider på systemnivå om fremtidige bibliotekfunksjoner sammen med bibliotek ved universitetet, videregående skole, fylkeskommune og Norsk Bergverksmuseum.

Mange går inn døra på biblioteket for å besøke devotekbank1.  Dette er et læringsenter basert på læring gjennom lek på pc for å øke interessen for realfag og tekniske fag. Her kan du se en demonstrasjonsvideo av hva som foregår der.


Bli med på tur!

På Kongsberg er vi så heldige at vi har flott turterreng rett i nærheten – uansett hvor i kommunen vi bor. Vi er omgitt av skog og fjell, en natur som er variert og mangfoldig. Vi har både villmark og spennende kulturlandskap.

Kongsberg og Omegns Turistforening vedlikeholder og merker190 kmstier, og nesten like mange km skiløyper i området vårt – fra Omholtfjell og Skrim i sør til Vegglifjell og Blefjell i nord. Her har foreningen seks hytter. Alt arbeid med både hytter og stier blir gjort av frivillige i Kongsbergs største forening, med over 2000 medlemmer. Vi arbeider for et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv med vekt på vern av naturen.

Vi arrangerer fellesturer til våre egne hytter, og til andre spennende turmål både sommer og vinter. Alle kan bli med, og de fleste turene er gratis. Kvalifiserte og inspirerende turledere er alltid med. Informasjon finner du på www.kotdnt.no, eller ta turen innom KOT-kontoret i Hyttegt. 3 (onsdager, torsdager, fredager).

Barnas Turlag er gruppa for barn opp til 12 år i Kongsberg og Omegns Turistforening. Vi arangerer turer for barn i følge med voksne, året rundt. Vi fokuserer på muligheter i nærområdet og på det enkle og gode friluftslivet. Hyttetur – fjelltur – kanotur – klatring – måneskinnstur – juletrehogst – geocaching – knøttetelttur – fisktur – aktivitetene er mange og varierte!

Barnas Turlag på Kongsberg finner du på http://www.kotdnt.no og på facebook.


Energi mølla

EnergiMølla er Kongsbergs musikk- og kulturscene. Huset er bygget på 1800-tallet, og var opprinnelig en gammel mølle. Den ble etter hvert overtatt av det lokale energiverket, og ble fram til 2000 benyttet som kontorer og lagerlokale.Huset er nå renovert og bygget om til en kulturscene. Den gamle stilen med teglstein og støpejern er beholdt og blir spennende uttrykk sammen nye, minimalistiske detaljer.

Her er det alt fra lokale teateroppsetninger til kjente musikere fra inn og utland.

EnergiMølla er drevet som en stiftelse der de ulike stifterne skal fylle huset med innhold.
De aktive Stifterne i EnergiMølla Drift er:     Kongsberg Jazzfestival     Jazz Evidence     Kongsberg Spel- og dansarlag    Ung Musikk Kongsberg     Kongsberg Teaterlag     Studentsamfunnet i Kongsberg

Her kan du lese mer om hva som foregår på energimølla


Ohana
Ohana er en arena for ungdom som holder til i 3. etasje på bygget som også huser EnergiMølla

Ohana skal:

  • være tilgjengelig for all ungdom i Kongsberg, fra 8. klasse til de er 19 år gamle
  • ingen skal stenges ute pga. økonomi, kultur, sosial bakgrunn, ferdigheter osv.
  • være åpen og telgjengelig, med tydelig god kompetanse
  • gi de unge reell innflytelse, aktivitetetene skal foregå på deres premisser og i størst mulig grad styres av de unge selv
  • være en mestringsarena for sosial og kulturell kompetanse
  • ha ansatte som er viledere, støttespillere og motivatører, og som er kompetente voksne som tar ungdom på alvor
  • være en møteplass hvor ungdom opplever trygghet og tilhørlighet
  • være rusfritt og holdningsskapende i forhold til rusmidler
  • være et alternativ og et suppliment til det frivillige foreningsliv og til kommersielle aktører

les mer om Ohana her


 

Bruket ungdomsklubb i Hvittingfoss

 Vittingen bibliotek og fritidsenter (VIBIFRI). Vil du vite mer om dette så kan du lese her


Bowling

I Kongsberghallen kan du ta med venner, arbeidskollegaer eller familien på en bowlingrunde. Det er 12 bowlingbaner og 2 biljardbord tilgjengelig.

Kafe med drikke og litt å bite i finnes også.